Dear friends, welcome to our Online Retreat. 

It is so wonderful to have you with us for the most healing online retreat that we have ever offered, with the title “Healing Ourselves – Healing the World.”

This is a new experience and, indeed, an opportunity, for Thai Plum Village to offer an online retreat. 

This is a chance for us to practice to embrace our suffering by practicing and being healed together during this global time of crisis with the Covid-19 pandemic.

We wish you a wonderful experience; may you have healing and inner peace throughout this retreat.

Online Retreat: Healing Ourselves, Healing The World

How can we offer more happiness to our loved ones? What do we do when we get hurt? Learn mindful communication practices nourishing and deepen our connection, and help us move through and heal the most difficult moments in our relationships. We look forward to deepening our mindfulness practice and connecting to one another as we explore these issues. Please familiarize yourself with the curriculum below, so you can organize your time to join the full program. Please take some time before the retreat starts, to follow these (links below): "Before the Retreat Starts" "The Secret to Enjoying Your Retreat" We look forward to seeing you on-screen soon.

Retreat Program

 • 1

  Trước khi bước vào khoá tu...

  • Chào Mừng Đến Với Khóa Tu Trực Tuyến Tại Làng Mai Thái Lan

  • Chuẩn Bị Không Gian Thiền Tập Tại Nhà

  • Bí Quyết Để Có Một Khóa Tu Hạnh Phúc

  • Cài Đặt Kỹ Thuật

 • 2

  Bí quyết để thưởng thức trọn vẹn khoá tu

  • Nghe Chuông

  • Hướng dẫn cách ngồi thiền

  • Hướng dẫn cách nghe pháp thoại

  • Pháp Đàm

  • Thiền buông thư

  • Thiền lạy

  • Thiền hành

  • Thiền ăn

  • Mười động tác chánh niệm

  • Thiền ca (PDF)

  • Tìm hiểu về năm giới tân tu

  • Năm quán trước khi ăn

 • 3

  Giới thiệu pháp thoại và pháp sư trong khóa tu

  • Thực tập LÀM MỚI - Sư cô Chân Không

  • Pháp thoại GIEO TRỒNG HẠNH PHÚC - Thầy Chân Pháp Niệm

  • Pháp thoại CHUYỂN HÓA VÀ TRỊ LIỆU - Sư cô Chân Lương Nghiêm

  • VẤN ĐÁP - CÂU HỎI TỪ TRÁI TIM –Thầy Chân Pháp Niệm và Sư cô Chân Định Nghiêm

  • Pháp thoại NIỀM VUI CHO CẢ THẾ GIỚI - Thầy Chân Pháp Tử

  • VIẾT THƯ TÂM TÌNH VỚI TỰ THÂN - Sư cô Chân Bội Nghiêm

 • 4

  Thứ bảy 01-05 2021 - (Giờ Thái Lan GMT +7)

  • ⫸ LIVE 9:00 AM Kiểm tra kỹ thuật

  • ⫸ LIVE 3:00 PM Chào mừng và giới thiệu khóa tu, gặp mặt gia đình pháp đàm

  • ⫸ LIVE 7:30 PM Ngồi thiền- Thực tập ba cái lạy

  • 9:30 PM (Offline) Im lặng hùng tráng cho đến giờ ăn sáng hôm sau

 • 5

  Chủ Nhật 02-05-2021: Gieo trồng hạnh phúc (Giờ Thái Lan GMT+ 7)

  • 5:00 AM Thức dậy - Nghe Chuông Đại Hồng

  • ⫸ LIVE 5:30 AM 30' Ngồi thiền có hướng dẫn- tụng kinh- hướng dẫn thiền hành

  • 7:15 AM (Offline) Ăn sáng

  • ⫸ LIVE 8:45 AM Thiền ca - Tụng kinh - Pháp thoại GIEO TRỒNG HẠNH PHÚC - Thầy Chân Pháp Niệm

  • 11:30 AM (Offline) Ăn trưa

  • ⫸ LIVE 1:00 PM Thiền buông thư

  • LIVE 3:00 PM Pháp đàm

  • 4:30 PM (Offline) Tập Thể Dục - Tập Gậy

  • 7:15 AM (Offline) Ăn sáng

  • 5:30 PM (Offline) Ăn chiều

  • ⫸ LIVE 7:30 PM Thuyết trình NĂM GIỚI - Sư cô Chân Lương Nghiêm và những người bạn

  • 9:30 PM (Offline) Im lặng hùng tráng cho đến giờ ăn sáng hôm sau

 • 6

  Thứ hai 03-05-2021: Chuyển hóa và trị liệu (Giờ Thái Lan GMT +7)

  • 5:00 AM Thức dậy- nghe chuông đại hồng

  • ⫸ LIVE 5:30 AM 30' Ngồi thiền có hướng dẫn- tụng kinh- hướng dẫn thiền hành

  • ⫸ LIVE 8:45 AM Thiền ca - Tụng kinh - Pháp thoại CHUYỂN HÓA VÀ TRỊ LIỆU - Sư cô Chân Lương Nghiêm

  • 11:30 AM (Offline) Ăn trưa

  • ⫸ LIVE 1:00 PM Thiền buông thư

  • ⫸ LIVE 3:00 PM Pháp đàm

  • 4:30 PM (Offline) Thể dục

  • 5:30 PM (Offline) Ăn chiều

  • ⫸ LIVE 7:30 PM Thuyết trình LÀM MỚI - sư cô Chân Không

  • 9:30 PM (Offline) Im lặng hùng tráng cho đến giờ ăn sáng ngày hôm sau

 • 7

  Thứ ba 04-05- 2021: Câu hỏi từ trái tim (Giờ thái lan GMT +7)

  • 5:00 AM Thức dậy- nghe chuông đại hồng

  • ⫸ LIVE 5:30 AM 30' Ngồi thiền- Tụng kinh

  • 6:30 AM (Offline) Thiền hành

  • 7:15 AM Ăn sáng

  • ⫸ LIVE 8:45 AM Thiền ca - VẤN ĐÁP TỪ TRÁI TIM - Sư cô Chân Định Nghiêm và thầy Chân Pháp Niệm

  • 11:30 AM (Offline) Ăn trưa

  • ⫸ LIVE 1:00 PM Thiền buông thư

  • ⫸ LIVE 3:00 PM Pháp đàm

  • 4:30 PM (Offline) Thể dục

  • 5:30 PM (Offline) Ăn chiều

  • 9:30 PM (Offline) Im lặng hùng tráng cho đến giờ ăn sáng ngày hôm sau

  • ⫸ LIVE 7:30 PM Viết Thư Tâm Tình Với Tự Thân - Sư cô Chân Bội Nghiêm

 • 8

  Thứ tư 05-05 2021: Niềm vui cho cả thế giới (Giờ thái lan GMT +7)

  • 5:00 AM Thức dậy- nghe chuông đại hồng

  • ⫸ LIVE 5:30 AM Truyền năm giới

  • 6:30 AM (Offline) Thiền hành

  • 7:15 AM (Offline) Ăn sáng

  • ⫸ LIVE 8:45 AM Thiền ca - Tụng kinh- Pháp thoại NIỀM VUI CHO CẢ THẾ GIỚI - Thầy Chân Pháp Tử

  • ⫸ LIVE 11:30 AM Ăn trưa và chia tay- Kết thúc khóa tu

Đăng ký bằng tiếng Việt tại đây